fbpx

Ekipa Real Green dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe naszych klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego I Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Real Green Sp. Z o.o. z siedzibą w Niewiadowie ul.Osiedle Niewiadów 49, 97-225 Ujazd. Tel. 44 7241500 adres mailowy: biuro@domyzamniejniz100tys.pl

Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych nie wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi pod adresem administracja@domyzamniejniz100tys.pl

1Cel zbierania danych osobowych
1. Realizacja umowy poprzez budowę domu (Art.6 ust. 1 lit. b RODO)
2. W celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. Cele marketingowe – po wyrażeniu indywidualnej zgody przez Klienta (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2Profilowanie
1. Klientowi Real Green Sp. Z o.o. przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ich uzupełnienia.
2. W przypadku, kiedy klient wyraził zgodę marketingową ma prawo żądać jej cofnięcia.
3. Klient ma prawo żądać usunięcia, ograniczenia przetwarzania jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
4. Klient ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach.
5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochorny danych osobowych czyli PUODO.
3Odbiorcy danych osobowych
1. Dostawct zaopatrujący Real Green Sp. Z o.o. w rozwiązania tele-informatyczne oraz inne umożliwiające zarządzanie firmą – w tym outsourcing usług.
2. Inne instytucje upoważnione z mocy prawa.
4Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską
Dane osobowe klientów Real Green Sp. Z o.o. nie są przekazywane poza Unię Europejską.
5Czas przechowywania danych osobowych
1. Czas przechowywania danych osobowych to termin realizacji umowy + 5 lat rękojmia (5 lat gwarancji).
2. W przypadku zgody marketingowej, dane przetwarzane bedą do momentu cofnięcia tej zgody.
3. W celach podatkowych I rachunkowych w zakresie I przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja dotycząca ogrzewania domów realGREEN pompami ciepła powietrze-powietrze 

Dobierając urządzenia do systemów ogrzewania zawartych w specyfikacji zakresu budowy Stan Deweloperski Rozszerzony v2.0x kierowaliśmy się podejściem nr 1. Prosimy mieć to na uwadze.

***

Dobierając urządzenia do systemu ogrzewania domu pompą ciepła powietrze – powietrze (klimatyzator kanałowy) można przyjąć jeden z dwóch sposobów podejścia do tego zagadnienia: 

Podejście nr 1

Na pierwszym miejscu stawiamy kwestie ekonomiczne (tj. możliwie niski koszt początkowy inwestycji oraz niskie koszty eksploatacji). Tą ścieżką dochodzimy do rozwiązań niedrogich i pracujących optymalnie przez większość czasu lecz konsekwencją może być niedobór mocy grzewczej w okresach dwucyfrowych temperatur ujemnych. Co za tym idzie  konieczność przewidzenia przez Inwestora i zastosowania dodatkowego ogrzewania, którym może być np. ogrzewanie elektryczne oporowe (maty, folie grzewcze, grzejniki naścienne, grzejniki wolnostojące itp).

Podejście nr 2

Na pierwszym miejscu stawiamy wygodę i komfort użytkowania przez cały sezon grzewczy praktycznie bez konieczności dodatkowych urządzeń grzewczych. Z takim podejściem wiąże się zastosowanie urządzeń o wyższej mocy, które są droższe (większa inwestycja początkowa) niż urządzenia w podejściu nr 1, oraz które to urządzenia przez większość czasu pracy pobierają więcej energii elektrycznej niż w podejściu nr 1. Dzięki większej mocy są w stanie dostarczyć większą ilość ciepłego powietrza w ciągu godziny, niż jednostki o niższej mocy. W przypadku zewnętrznych temperatur powyżej -5 stopni Celsjusza (występujących w 80-90% sezonu grzewczego) nie jest to potrzebne. Jednak dzięki temu w przypadku dwucyfrowych  temperatur ujemnych są w stanie (pomimo  obniżenia wydajności i sprawności w wyniku pracy w tych niskich temperaturach ) zapewnić wystarczającą ilość energii do ogrzania domu do temperatur wymaganych przez przepisy.

***

W razie potrzeby możemy zaoferować niedrogie ogrzewanie dodatkowe (w oparciu np. o naścienne grzejniki elektryczne Atlantic lub Airelec) lub zaoferować wariant z pompą ciepła zaprojektowany wg podejścia nr 2.  Dodatkowe ogrzewanie elektryczne powinno być zasilane z wydzielonych obwodów elektrycznych przewidzianych do tego celu w tablicy rozdzielczej, dlatego należy je uwzględnić na etapie uzgadniania szczegółów budowy.