Ekipa Real Green dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe naszych klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego I Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Real Green Sp. Z o.o. z siedzibą w Niewiadowie ul.Osiedle Niewiadów 49, 97-225 Ujazd. Tel. 44 7241500 adres mailowy: biuro@domyzamniejniz100tys.pl

Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych nie wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi pod adresem administracja@domyzamniejniz100tys.pl

1Cel zbierania danych osobowych
1. Realizacja umowy poprzez budowę domu (Art.6 ust. 1 lit. b RODO)
2. W celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. Cele marketingowe – po wyrażeniu indywidualnej zgody przez Klienta (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2Profilowanie
1. Klientowi Real Green Sp. Z o.o. przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ich uzupełnienia.
2. W przypadku, kiedy klient wyraził zgodę marketingową ma prawo żądać jej cofnięcia.
3. Klient ma prawo żądać usunięcia, ograniczenia przetwarzania jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
4. Klient ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach.
5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochorny danych osobowych czyli PUODO.
3Odbiorcy danych osobowych
1. Dostawct zaopatrujący Real Green Sp. Z o.o. w rozwiązania tele-informatyczne oraz inne umożliwiające zarządzanie firmą – w tym outsourcing usług.
2. Inne instytucje upoważnione z mocy prawa.
4Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską
Dane osobowe klientów Real Green Sp. Z o.o. nie są przekazywane poza Unię Europejską.
5Czas przechowywania danych osobowych
1. Czas przechowywania danych osobowych to termin realizacji umowy + 5 lat rękojmia (5 lat gwarancji).
2. W przypadku zgody marketingowej, dane przetwarzane bedą do momentu cofnięcia tej zgody.
3. W celach podatkowych I rachunkowych w zakresie I przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.