Warunki Ogólne

obejmuje swoim zakresem podstawowy zakres czyszczenia urządzenia, kontrolę działania automatyki, parametryzację nastaw, kontrolę urządzeń zabezpieczających, kontrolę zużycia podzespołów mechanicznych. Dla urządzeń objętym obowiązkiem ustawowym sprawdzana jest szczelność instalacji. Przegląd standardowy jest rozliczany wg stawek jednostkowych podanych w cenniku. Przeglądy są wykonywane w godz. 8-16 w dni powszednie. Wykonanie przeglądów w dni wolne od pracy i/lub w nocy jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu z Działem Serwisu przy dodatkowym wynagrodzeniu.
obejmuje swoim zakresem gruntowne czyszczenie urządzenia spowodowane ciężkimi warunkami eksploatacji i/lub zbyt długim okresem miedzy przeglądami. Przegląd rozszerzony jest rozliczany jako przegląd standardowy + koszt dodatkowych prac związanych z czyszczeniem w oparciu o cennik roboczogodzinowy jak za usuwanie awarii + koszt specjalistycznej chemii czyszczącej.
Usuwanie awarii, wymiana części oraz wszelkie prace specjalistyczne nie objęte stawką ryczałtową są rozliczane wg stawek roboczogodzinowych określonych w cenniku, za każdą rozpoczętą godzinę, jednak nie mniej niż 3 roboczogodziny. Naliczanie odbywa się wg reguły stop klient / start klient.
Jest naliczany według stawki kilometrowej liczonej na trasie firma-klient-firma z lokalizacji: - siedziba : real GREEN Sp. z o.o. Osiedle Niewiadów 49 97-225 Ujazd, Polska. Plus powyżej 50 km od siedziby firmy dodatkowe 25 zł netto za każdą godzinę jazdy. Stawka jednostkowa za 1 km wynosi 2,00 zł netto
Klient jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do urządzeń. W przypadku braku swobodnego i bezpiecznego dostępu, serwisant jest uprawniony do odmówienia wykonania usługi. Serwis urządzeń na wysokości powyżej 4m wymaga udostępnienia podnośnika z obsługą.
Za wykonane usługi serwisowe jest realizowana przelewem po wykonaniu usługi w ciągu 7 dni na podstawie wystawionej faktury VAT. Dla klientów zalegających z płatnościami obowiązuje przedpłata.
Klient jest każdorazowo informowany o dodatkowych kosztach oraz formie płatności w celu wyrażenia akceptacji ich pokrycia. Wszystkie wymienione podczas serwisu części i materiały eksploatacyjne są płatne osobno.

Część A1 – Klimatyzacja

1. Klimatyzatory split i multi split

  • klimatyzatory ścienne
  • klimatyzatory kasetonowe / podsufitowe
  • klimatyzatory kanałowe

1.1 Cennik przeglądów standardowych dla urządzeń typu split i multisplit (*)

Rodzaj urządzenia O mocy do 7 kW O mocy powyżej 7 kW
Split naścienny 150,00 zł netto 220,00 zł netto
Split kanałowy 180,00 zł netto 300,00 zł netto
Split kasetonowy / podsufitowy 200,00 zł netto 340,00 zł netto
(*) Urządzenia typu multisplit wycenia się według cennika jak dla sumy urządzeń typu split

1.2 Cennik roboczogodzin obowiązujący przy usuwaniu awarii, wymianie części, dodatkowych czynnościach przy przeglądzie rozszerzonym:

Praca serwisanta w: Serwisant prowadzący Serwisant pomocniczy
Dni powszednie pon-pt w godzinach 8.00-16.00 100,00 zł netto 80,00 zł netto
Dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00-24.00 180,00 zł netto 150,00 zł netto
Dni wolne sob-nd i święta 250,00 zł netto 200,00 zł netto

2. Dodatkowe usługi specjalistyczne

2.1 Cennik dodatkowych usług specjalistycznych

Nazwa Stawka
Pomiar wydajności nawiewu (m3/h) na kanale /anemostacie Rozliczenie za roboczogodzinę
Regulacja anemostatów Rozliczenie za roboczogodzinę
Kontrola działania instalacji technologicznej poza urządzeniem Rozliczenie za roboczogodzinę


2.2 Cennik roboczogodzinowy obowiązujący przy usługach specjalistycznych:

Praca serwisanta w: Serwisant prowadzący Serwisant pomocniczy
Dni powszednie pon-pt w godzinach 8.00-16.00 100,00 zł netto 80,00 zł netto
Dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00-24.00 180,00 zł netto 150,00 zł netto
Dni wolne sob-nd i święta 250,00 zł netto 200,00 zł netto

Część B1 – Wentylacja

1. Centrale wentylacyjne

  • nawiewne oraz nawiewno / wywiewne

1.1 Cennik przeglądów standardowych:

Wydajność centrali Nawiewne Nawiewno / wywiewne
Do 450 m3/h 150,00 zł netto 200,00 zł netto
Od 451 m3/h do 1000 m3/h 200,00 zł netto 270,00 zł netto


1.2 Cennik roboczogodzin obowiązujący przy usuwaniu awarii, wymianie części, dodatkowych czynnościach przy przeglądzie rozszerzonym

Praca serwisanta w: Serwisant prowadzący Serwisant pomocniczy
Dni powszednie pon-pt w godzinach 8.00-16.00 100,00 zł netto 80,00 zł netto
Dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00-24.00 180,00 zł netto 150,00 zł netto
Dni wolne sob-nd i święta 250,00 zł netto 200,00 zł netto

2. Dodatkowe usługi specjalistyczne

2.1 Cennik dodatkowych usług specjalistycznych

Nazwa Stawka
Pomiar wydajności nawiewu (m3/h) na kanale /anemostacie Rozliczenie za roboczogodzinę
Regulacja anemostatów Rozliczenie za roboczogodzinę
Kontrola działania instalacji technologicznej poza urządzeniem Rozliczenie za roboczogodzinę


2.2 Cennik roboczogodzinowy obowiązujący przy usługach specjalistycznych:

Praca serwisanta w: Serwisant prowadzący Serwisant pomocniczy
Dni powszednie pon-pt w godzinach 8.00-16.00 100,00 zł netto 80,00 zł netto
Dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00-24.00 180,00 zł netto 150,00 zł netto
Dni wolne sob-nd i święta 250,00 zł netto 200,00 zł netto

Część C2 – Ogrzewanie elektryczne

1. Ogrzewanie elektryczne

  • maty i kable grzewcze
  • grzejniki elektryczne

1.1 Cennik roboczogodzin obowiązujący przy usuwaniu awarii, wymianie części, dodatkowych czynnościach serwisowych

Praca serwisanta w: Serwisant prowadzący Serwisant pomocniczy
Dni powszednie pon-pt w godzinach 8.00-16.00 100,00 zł netto 80,00 zł netto
Dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00-24.00 180,00 zł netto 150,00 zł netto
Dni wolne sob-nd i święta 250,00 zł netto 200,00 zł netto


1.2 Cennik robót standardowych

Nazwa Stawka
Montaż maty grzewczej za m2 80.00 zł netto
Montaż grzejnika elektrycznego na ścianie 120,00 zł netto
Montaż sterownika maty grzewczej 80,00 zł netto
Wykucie metra bruzdy na instalacje w cegle, tynku 40,00 zł netto
Wykucie metra bruzdy na instalacje w betonie 180,00 zł netto
Doprowadzenie zasilania z rozdzielni za 1 metr 25,00 zł netto
Prowadzenie instalacji w korycie montażowym (za metr) 40,00 zł netto
Dodatkowy przewiert przez ścianę (średnica do 65 mm) 80,00 zł netto
Dodatkowy przewiert przez ścianę i sufit (średnica od 65 mm do 200 mm) 140,00 zł netto
Instalacja pompki skroplin 400,00 zł netto


WSZYSTKIE CENY WYRAŻONO W PLN I SĄ CENAMI NETTO, NIE OBEJMUJĄ PODATKU VAT. CENY W CENNIKU SERWISOWYM OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WIZYT REKLAMACYJNYCH U KLIENTA, KTÓRE OKAŻĄ SIĘ BEZZASADNE. CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 66 KODEKSU HANDLOWEGO. CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU DO ODWOŁANIA.